Výtěžek z letošního Barevného plesu (2017) byl určen na nákup ergoterapeutických pomůcek pro Nemocnici Milosrdných bratří Letovice. Paleto děkujeme!

2  3 1